Fresh Drinks

 • Fresh Tea

  • 12oz. $1.99
  • 16oz. $2.99
  • 20oz. $3.99
 • Fresh Fruit Smoothies

  • 20oz. $5.99
  • Strawberry Banana
  • Orange Pineapple
 • Fresh Squeezed Juices

  • 12oz. $3.99
  • 16oz. $4.99
  • 20oz $5.99
 • Fresh Milkshake

  • 20oz $4.99

  Vanilla, Chocolate, Strawberry, Cookies n Cream